Фудбалски Савез Браничевског округа

Његошева 15 Л 11 П.Фах 94 12000 Пожаревац & Телефон 066-855-155-3 & Комерцијална банка 205-41648-80

Усвојен нови Правилник ОФТ ФСБО

Одржана Редовна седница Скупштине тренерске организације ФС Браничевског округа

У понедељак 20.06.2022.године у сали ресторана „Препород“ у Забели, одржана је Редовна седница Скупштине тренерске организације ФС Браничевског округа.

Седницу је отворио и водио Горан Стокић (В.Градиште) председник ОФТ ФСБО у радном председништву били су још Саша Ранковић (Голубац) потпредседник ОФТ ФСБО и Драган Савић (Петровац на Млави). На седници је било присутно 15 делегата скупштине од 21 делегата. Верификациоона комисија у саставу Милош Ивановић (В.Градиште), Владан Јовановић (Пожаревац) и Ранко Божић (Петровац на Млави) утврдила је број присутних делегата на Скупштини и констатовано је да скупштина може не сметано да ради и доноси одлуке. На предлог председника за записничара изабран је Слађан Огњановић (Голубац) док за овераче записника изабрани су Зоран Ристић (Пожаревац) и Душан Милојковић (Жабари). На седници је био присутан Зоран Демић заменик предсеника ФСБО који је на почетку седнице пренео поздраве председника Савеза, похвалио рад тренерске организације ФСБО и пожелео успех у раду скупштине, на седници је био присутан и Емил Јанковић из стручне службе ФСБО као и Слободан Јовић председник Надзорног одбора ОФТ ФСБО.
После усвајања Записника са предходне седнице Скупштине ОФТ ФСБО, делегати скупштине највише су се задржали на тачки дневног реда Извештаја о раду ОФТ ФСБО за 2021.годину и плановима тренерске организације ФСБО за наредни период, где су делегати износили своје идеје за унапређење рада ОФТ ФСБО. Драган Савић који је задужен за рад нових школа за тренере упознао је делегате са начином на који може да се стекне УЕФА „Ц“ лиценца и да школловање траје најмање 3 месеца са минимум 10 радних дана, обавестио је скупштину да је у пролећном делу одржана једна школа заједно са Подунавским округом и да је добијено 10 нових тренера са УЕФА „Ц“ лиценцом, обавестио је присутне да ће нова школа да крене у августу са радом а да се пријаве примају до краја јула.
Под тачком 6 дневног реда после дискусије једногласно је усвојен нови Правилник ОФТ ФСБО који је усклађен са Правилницима ОФТ ФСС и ОФТ ФСРЗС. Обавештени су делегати скупштине да су на основу члана 23. Правилника ОФТ ФСБО обавезни да у року од 20 дана ускладе и усвоје своје Правилнике општинске/градске организације тренера. Са овом тачком дневног реда завршила је рад скупштина ОФТ ФСБО.

Нови Правилник ОФТ ФСБО – линк испод

https://fsbo.rs/wp-content/uploads/2022/06/Pravilnik-OFT-FSBO-20.06.2022.pdf

Драган Савић, Саша Ранковић – потпредседник ОФТ ФСБО и Горан Стокић – председник ОФТ ФСБО (радно председништво) са Зораном Демићем замеником председника ФСБО