Фудбалски Савез Браничевског округа

Његошева 15 Л 11 П.Фах 94 12000 Пожаревац & Телефон 066-855-155-3 & Комерцијална банка 205-41648-80

ИО ССОС ФСБО

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА СУДИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ФСБО – СРЕДА 29.06.2022.

У среду 29.06.2022.године у канцеларији ФСБО у Пожаревцу, одржана је редовна седница ИО ССОС ФСБО. Седницом је председавао и водио потпредседник Милан Николић (Жабари) због оправдане одсудности председника Горана Милановића који је у исто време имао седницу ИО ССОС ФСРЗС у Крагујевцу. На седници су били присутни чланови ИО ССОС ФСБО: Ненад Илић (Петровац на Млави), Маја Милошевић (Пожаревац), Александар Илић (Кучево), Радомир Миладиновић (Велико Градиште), Милош Тодоровић (Мало Црниће) и Жељко Радовановић (Жагубица). На седници су били присутни и Зорад Демић (Кучево), председник Техничке комисије ССОС ФСБО и Емил Јанковић (Пожаревац), секретр ССОС ФСБО.

Прво је усвајања Извода из записника са предходне седнице ИО ССОС ФСБО, на основу извештаја Техничке комисије ССОС ФСБО рзматрано је о следећим темама: Анализа рада делгата лига ФСБО у пролећном делу првенства и Ранг листе судија лига ФСБО такмичарске 2021/2022.године. После дискује у којој су учествовали готово сви чланови ИО једногласном одлуком усвојена је Анализа рада делегата и Ранг листе судија и прослеђује се ИО ФСБО на верификацију. (Анализа рада делегата ФСБО у пролећном делу после верификације од стране ИО ФСБО биће прослеђена свим делегатима и моћиће да се нађе на сајту ФСБО/Судије/Актуелно). Утврђени су предлози судија за напредовање на виши степен такмичења као и Листе судија лига ФСБО за такмичарску 2022/2023.годину једноглсно су усвојене и прослеђене су ИО ФСБО на верификацију.
На основу предлога ОФС/ГФС ССОС једногласно је усвојен предлог нових судија на листама МФЛ ФСБО, и то:
МФЛ Дунав: Милица Стојичевић, Нина Николић, Јана Јанковић, Филип Швиковић, Милан Љубисављевић и Стеван Павловић (Пожаревац), Саша Стокић и Стефан Антић (Велико Градиште).
МФЛ Млава: Марко Нешић и Жељко Милошевић (Петровац на Млави) и Виктор Радовановић (Жагубица)

Са овим је завршио рад ИО ССОС ФСБО.

Седница ИО ССОС ФСБО