Фудбалски Савез Браничевског округа

Његошева 15 Л 11 П.Фах 94 12000 Пожаревац & Телефон 066-855-155-3 & Комерцијална банка 205-41648-80

УЕФА тренерске лиценце

Конкурс за „УЕФА Ц“ лиценцу и „УЕФА Грасрутс лидер“ лиенцу

На седници ИО ОФТ ФСБО која је одржана 28.10.2022.године донета је Одлука о расписивању конкурса за тренерске лиценце:
- "УЕФА Ц - Грасрутс лидер" и
- "УЕФА Ц"
УЕФА Ц - ГРАСРУТС ЛИДЕР
Школовање за тренерску лиценцу "УЕФА Ц - Грасрутс лидер" траје два дана и на основу Правилника за лиценцирање тренера од 2023.године, дозволу за рад могу да добију тренере на 6 и 7 степену такмичења (МФЛ и ОФЛ/ГФЛ), цена курса је 20.000,00 рсд а постоји могућност и уплата на рате, стим што је обавеза да приликом пријаве уз осталу документацију достави се и уплатница на минимум 10.000,00 рсд. Заинересовани кандидати могу да достављају пријаве у матичне савезе уз осталу тражену документацију, конкурс је отворен до 30.11.2022.године, бројно стање пријављених утврђује се 01.12.2022.године, школа се очекује да буде око средине децембра 2022.године. Тренери који завршавају школовање за "УЕФА Ц - Грасрутс лидер" лиценцу могу да наставе школовање за "УЕФА Ц" лиценцу уз доплату само разлике у цени.
УЕФА Ц
На основу Правилника ФСС за лиценцирање тренера и добијање дозволе за рад од 2023.године за Окружни степен такмичења дозволу за рад може да добије само тренере који имају минимум "УЕФА Ц" лиценцу.
Школовање за "УЕФА Ц" траје око 4 месеца и годишње могу да се организују само 2 школе, а број кандидата полазника је ограничен.
Конкурс за пријаву за школовање за "УЕФА Ц" лиценцу отворен је до 31.12.2022.године, а школа се очекује у фебруару 2023.године. Цена лиценце је 60.000,00 рсд, постоји могућност уплате на рате, а приликом пријаве за школовање обавезна је уплата на 20.000,00 рсд. Тренери који се пријаве за школовање са комплетном документацијом и уплатом прве рате могу да добију привремену дозволу за рад пре завршетка школовања.
Заинетресовани тренери за "УЕФА Ц" лиценцу могу да се приаве преко матичних савеза.
За све ближе информације заинересовани могу да се јаве Драгану Савићу Букију, потпредседнику ОФТ ФСБО на број 064/280-70-70 и Саши Ранковићу, председнику ОФТ ФСБО на број 065/263-97-44. 

Документацију за пријаву можете скинути на сајту ФСБО/ТРЕНЕРИ/ДОКУМЕНТА (линк испод)

Тренери – Документа