Фудбалски Савез Браничевског округа

Његошева 15 Л 11 П.Фах 94 12000 Пожаревац & Телефон 066-855-155-3 & Комерцијална банка 205-41648-80

Изборна скупштина тренерске организације ФСБО

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ОФТ ФСБО – РЕСТОРАН „ПРЕПОРОД“ ЗАБЕЛА 29.08.2022.

Радно председништво Изборне скупштине ОФТ ФСБО
Саша Ранковић, председник ОФТ ФСБО за мандатни период 2022-2026.