Фудбалски Савез Браничевског округа

Његошева 15 Л 11 П.Фах 94 12000 Пожаревац & Телефон 066-855-155-3 & Комерцијална банка 205-41648-80

Тренерске „УЕФА“ лиценце

Конкурс за УЕФА „Ц“ лиценцу и „Грасрутс лидер“ сертификат

ОФТ ФС Браничевског округа донео је Одлуку о расписивању конкурса за тренерске лиценце:
- УЕФА "Ц"  и
- "Грасрутс лидер" сертификат
УЕФА "Ц"
На основу Правилника ФСС за лиценцирање тренера и добијање дозволе за рад и на основу Пропозиција такмичења ФСБО од такмичарске  2023/2024. године за Окружни степен такмичења дозволу за рад може да добије само тренере који имају минимум УЕФА "Ц" лиценцу.
Школовање за "УЕФА Ц" траје око 4 месеца и годишње могу да се организују само 2 школе, а број кандидата полазника је ограничен.
Конкурс за пријаву за школовање за УЕФА "Ц" лиценцу отворен је до 31.07.2023.године, а школа се очекује у септембру 2023.године. Цена лиценце је 60.000,00 рсд, постоји могућност уплате на рате, а приликом пријаве за школовање обавезна је уплата на 20.000,00 рсд. Тренери који се пријаве за школовање са комплетном документацијом и уплатом прве рате могу да добију привремену дозволу за рад пре завршетка школовања. Тренери који поседују националну "Ц" лиценцу и тренери који поседују Грасрутс лидер сертификат умањује се цена за 20.000,00 рсд и не плаћају трећу рату. 
Заинетресовани тренери за "УЕФА Ц" лиценцу могу да се приаве преко матичних савеза и код Драгана Савића потпредседника ОФТ ФСБО. 
ГРАСРУТС ЛИДЕР СЕРТИФИКАТ
Школовање за тренерску лиценцу "Грасрутс лидер" сертификат траје два дана и на основу Правилника за лиценцирање тренера од такмичарске 2023/2024. године, дозволу за рад могу да добију тренере на 6 и 7 степену такмичења (МФЛ и ОФЛ/ГФЛ), цена курса је 20.000,00 рсд а постоји могућност и уплата на рате, стим што је обавеза да приликом пријаве уз осталу документацију достави се и уплатница на минимум 10.000,00 рсд. Заинересовани кандидати могу да достављају пријаве у матичне савезе уз осталу тражену документацију, конкурс је отворен до 31.07.2023.године, бројно стање пријављених утврђује се 01.08.2023.године, очекује се да школовање почне крајем августа 2023.године. Тренери који се пријаве за школовање "Грасрутс лидер" сертификат, добијају привремену дозволу за рад пре завршетка школовања. Тренери који завршавају школовање за "Грасрутс лидер" сертификат могу да наставе школовање за "УЕФА Ц" лиценцу уз доплату само разлике у цени.
За све ближе информације заинересовани могу да се јаве Драгану Савићу Букију, потпредседнику ОФТ ФСБО на број 064/280-70-70 и Саши Ранковићу, председнику ОФТ ФСБО на број 065/263-97-44.
Пријава и уплатница скенирана могу да се пошаљу директно на мејл адресу:  bukisa01@gmail.com   без одласка у матични савез, оргинална документација може да се преда прилоком почетка школовања. 

Документацију за пријаву можете скинути на сајту ФСБО/ТРЕНЕРИ/ДОКУМЕНТА (линк испод)

Тренери – Документа – Фудбалски Савез Браничевског округа (fsbo.rs)