Фудбалски Савез Браничевског округа

Његошева 15 Л 11 П.Фах 94 12000 Пожаревац & Телефон 066-855-155-3 & Комерцијална банка 205-41648-80

Ненад Перић нови председник судијске организације ФСБО

ОДРЖАНА ВАНРЕДНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ССОС ФСБО – РЕСТОРАН „ПРЕПОРОД“ ЗАБЕЛА 06.02.2024.

Радно председништво ванредне изборне Скупштине ССОС ФСБО

Ненад Перић, нови председник ССОС ФСБО до краја мандатног периода 2022-2026.

У уторак 06.02.2024.године у сали ресторан „Препород“ у Забели одржана је ванредна седница изборне скупштине судијске организације ФС Браничевског округа. Досадашњи председник судијске организације ФСБО Горан Милановић изабран је на функцију председника судијске организације ФС региона Западне Србије и због не могућности да обавља обадве функције повукао се са функције председника ССОС ФСБО. Из тог разлога организована је ванредна изборна Скупштина за функицу председника ССОС ФСБО до краја мандатног периода 2022-2026.година. Милановић је био председник судијске организације ФСБО од августу 2007.године и остао је на њеном челу 16 година. 
Седницу је отворио досадашњи председник судијске организације ФСБО Горан Милановић и поздравио делегате скупштине и госте. Гости на седници Скупштине били су Александар Стојадиновић председник ФСБО, Бојан Карановић ген.секретар ФСБО, Златко Стокић члан ИО ФСБО и Зоран Демић Председник КУС-а ССОС ФСБО. На седници су били присутни и чланови ИО ССОС ФСБО: Милан Николић, Милан Новаковић и Жељко Радовановић. 
По усвајању Дневног реда изабрана су радна тела Скупштине. 
Радно председништво радило је у следећем саставу: Срђан Грујић (Пожаревац) председник и чланови: Ненад Илић (Петровац на Млави) и Златко Станојевић (Мало Црниће). 
Верификациона комисија: Милош Киковић (Велико Градиште) председник и чланови Драган Конић (Петровац на Млави) и Игор Ђурић (Жабари). 
Записничар: Емил Јанковић (Пожаревац)
Оверивачи записника: Маја Милошевић и Југослав Перић (Пожаревац).
Председник верификационе комисје Милош Киковић, констатовао је да су присутна 14 делегата Скупштине ССОС ФСБО од 18 делегата, од тога 10 са верификованим мандатима и 4 нова делегата и предложио Скупштини да верификују мандате новим делегатима што је једногласно и урађено. 
Извештај о раду поднео је досадашњи председник Горан Милановић, где се осврнуо шта је урађено у протеклом периоду и навео да новом руководству судијске организације ФСБО као до сада најважнији циљ мора да буде омасовљење судијског кадра у општинским организацијама судија и на крају додао да ће да имају његову апсолутну подршку у раду и свим акцијама. Извештај је једногласно усвојен. 
У складу са Правилником ССОС ФСБО предлог за председника стигао је само за једног кандидата и то за Ненада Перића из Жагубице судију Српске лиге Запад. Предлог за Ненада Перића дошао је од стране 4 организације судија и то: ОФС Жагубица, ОФС Петровац на Млави, ОФС Кучево и ОФС Велико Градиште. После завршене дискусије, председавајући ставио је предлог на гласање и једногласно је изабран Ненад Перић из Жагубице за председника ССОС ФСБО до краја  мандатног периода 2022-2026.година. 
Ново изабрани председник у првом обраћању по избору, захвалио се делегатима скупштине што су гласали за њега, најавио нове акције и пројекте, где ће акценат да се стави на још већем омасовљењу и предложио потпредседнике: Драган Николић (Пожаревац) и Милан Николић (Жабари) као и остале чланове Извршног одбора: Горан Милановић и Марко Рацић (Петровац на Млави), Маја Милошевић (Пожаревац), Милан Новаковић (Кучево), Радомир Миладиновић (Велико Градиште) и Милош Тодоровић (Мало Црниће). Предлог је једногласно усвојен. 
На предлог председника једногласно је изабран Надзорни одбор у саставу: Златко Стокић (Велико Градиште) председник и чланови: Стефан Јовић (Петровац на Млави) и Марко Стефановић (Пожаревац). 
Са овим је завршен рад седнице Скупштине ССОС ФСБО. 

ФСБО: Промене на челу судијске организације · (recnaroda.co.rs)

Горан Милановић, председник ССОС ФСРЗС

Бојан Карановић ген. секретар ФСБО и Александар Стојадиновић председник ФСБО

РЕЧ НАРОДА – 13.02.2024.